Onderzoek naar mogelijke verplaatsing stalling oostzijde

29 Juni 2010

Aan de oostzijde van de sporen staat op de plek van het huidige Streekbusstation een fietsflat gepland. Hieraan wordt nog volop gewerkt. Daarnaast zijn de diverse partijen het ontwerp van het Stationsplein Oost aan het onderzoeken.

Hierbij wordt ook de mogelijkheid onderzocht van een fietsenstalling onder het Stationsplein.Zoals dit bij het ontwerp van het Stationsplein West gerealiseerd wordt.

De komende maanden moet uitwijzen of dit een realistisch alternatief is voor de fietsflat en wat de consequenties voor de toekomstige inrichting van de Nieuwe Stationsstraat zijn. Ondertussen blijft er gewerkt worden aan het ontwerp van de flat en vindt het onderzoek naar dit mogelijke alternatief plaats. Het al dan niet doorgaan van de fietsflat heeft geen gevolgen voor de toekomstige Rabobrug en de besluitvorming over de tram aan de binnenstadzijde. Het Definitief Ontwerp van de flat is dit najaar gereed, dan wordt ook de definitieve keuze gemaakt over de locatie van de stalling aan de oostzijde.