Schouw in teken van De Vredenburg en OV-terminal

30 Juni 2010

Gisteravond vond de 21e Schouw Stationsgebied plaats. Bewoners, ondernemers en geinteresseerden werden allereerst door Corio en BAM meegenomen naar het bouwterrein. Aldaar kregen ze een inkijkje in het leven van een bouwvakker.

Allereerst door een presentatie over de bouw van woon/winkelgebouw De Vredenburg in de bouwkeet en vervolgens door een rondleiding in de bouwput zelf.

Om 20.00 uur trapte ProRail af met een presentatie over de bouw van het nieuwe Centraal Station. Onder meer de fasering, bouwtechnieken en loopstromenonderzoek kwamen naar voren. Zo kregen de aanwezigen een inzicht in hoe ProRail denk het grootste station van Nederland te gaan bouwen. En daarbij de 60 miljoen reizigers per jaar zoveel mogelijk te ontzien.

De avond werd afgesloten met een stand van zaken van de uitvoering van de overige projecten in het Stationsgebied. Onder meer de complexe ondergrond in het gebied kwam ter sprake en de nieuwe tijdelijke fietsenstallingen op het Jaarbeursplein en het Smakkelaarsveld.

Het verslag van de Schouw verschijnt binnenkort op de site. De volgende Schouw vindt plaats op dinsdag 7 september, waarbij er om 19.00 uur gestart wordt met een rondwandeling door een van de bouwputten.