Asbestverwijdering Jaarbeursplein

14 Juli 2010

Om op het Jaarbeursplein ruimte te maken voor een tijdelijke fietsenstalling met plek voor 1900 fietsen, is afgelopen weekend de reclamemast verwijderd. Maandag 12 juli is gestart met het slopen en afvoeren van de voormalige plantenbakken. Bij het weghalen van de stenen zijn we platen tegengekomen die mogelijk asbest bevatten.

Zoals de wet voorschrijft, is het werk stilgelegd zodra er ‘asbestverdacht materiaal’ werd aangetroffen. Er is een monster en een asbestinventarisatie gemaakt. Uit het monster bleek dat het plaatmateriaal inderdaad asbestvezels bevatte en de werkplek is meteen afgedekt. Om het werk af te kunnen maken, is nu een sloopvergunning aangevraagd voor het asbest en er is overleg met de Arbeidsinspectie.

Door deze acties is er geen gevaar voor uw gezondheid ontstaan. En ook tijdens het verwijderen van het asbest, zorgt de gemeente ervoor dat -zolang iedereen zich aan de voorgeschreven regels houdt- niemand een risico loopt.

Gemeente Utrecht heeft aannemer Vako ingehuurd voor de werkzaamheden. Contactpersoon is heer G. van Kouwen, telefoon 030-6662080. Voor calamiteiten, bel met 06-51 588 251. 

Toezichthouder op de werkzaamheden namens de gemeente Utrecht is de heer P. Pieterse, telefoon 030 - 286 0198, e-mail: p.pieterse@utrecht.nl. U kunt bij hem terecht voor vragen over de werkzaamheden.