Einde plaatsen damwanden stationskant Catharijnebaan in zicht

19 Augustus 2010

U heeft het vast gehoord en gevoeld. Er wordt gewerkt in het Stationsgebied. Het plaatsen van de damwanden, door het zogenaamde trillen, aan de stationszijde van de Catharijnebaan is bijna in zicht. 

Door ook aanstaande zaterdag te werken hopen we voor volgende week nog maar enkele dagdelen verspreid over de week nodig te hebben om de laatste damwanden te plaatsen aan de stationszijde.

Na de stationskant volgt het aanbrengen van de damwanden aan de binnenstadskant. Hier wordt een andere techniek voor het plaatsen van de damwanden gebruikt, het zogenaamde drukken, waardoor minder overlast ontstaat. Deze andere techniek wordt toegepast i.v.m. de bestaande funderingen aan de binnenstadskant.

Daarna volgt het slopen van de betonnen bak. Ook dit geeft geluidsoverlast, we proberen dit zoveel mogelijk te beperken maar kunnen het helaas niet voorkomen.