Nachtelijk werk Catharijnesingel

26 Augustus 2010

Op de Catharijnesingel wordt vanaf zaterdagochtend 28 augustus een tijdelijke spuikoker aangelegd. Twee buizen vervangen tijdelijk de huidige spuikoker die samen met de Catharijnebak gesloopt wordt.

Hierdoor blijft er een (water)verbinding tussen de Catharijnesingel en de Weerdsingel. Het aanleggen van de spuikoker vindt grotendeels ‘s nachts plaats.

Spuikoker  

Het werk aan de spuikoker start a.s zaterdag 28 augustus om 07.00 uur. Allereerst wordt een deel van het asfalt op de Catharijnesingel afgezaagd. Dit neemt een aantal uren in beslag en kan voor geluidsoverlast zorgen.

Vervolgens wordt vanaf maandag 30 augustus de grond afgegraven zodat de buizen er in gelegd kunnen worden. Dit werk vindt alleen ‘s nachts plaats tussen 23.00 en 06.30 uur, om het vele verkeer op het kruispunt zo min mogelijk te hinderen. Het leggen van de buizen duurt naar verwachting de gehele volgende week. Het werk wordt op straat begeleid door verkeers- en informatieborden en de inzet van verkeersregelaars.

Damwanden

Het intrillen van de damwanden aan de stationskant van de Catharijnebak dat momenteel plaatsvindt, duurt langer dan van te voren gedacht. Dit komt met name vanwege obstakels op zo’n 10 meter diepte in de grond, waar de damwanden doorheen moeten worden getrild. Hierdoor loopt niet alleen het werk uit, maar is de overlast voor de buurt helaas ook groter. Naar verwachting is de aannemer nog de gehele volgende week bezig.

Aan de damwanden wordt overdag gewerkt. Het werk aan de spuikoker en de damwanden vindt gelijktijdig plaats. Om zo snel mogelijk de derde rijstrook op de Catharijnesingel weer in gebruik te stellen voor het (auto)verkeer. Inmiddels is er ook gestart met het aanbrengen van damwanden aan de stadskant van de Catharijnebak. Deze damwanden worden niet getrild maar de grond in gedrukt. Dit zorgt voor minder overlast. Het slopen van de Catharijnebak gaat in de tussentijd verder.

Meer informatie hierover hoort u tijdens de Schouw Stationsgebied op dinsdag 7 september.