Persen onder Utrecht Centraal

11 Oktober 2010

Je kan er bijna in staan, in de buis die van west naar oost onder Utrecht Centraal wordt doorgeperst. Op 1.50 meter onder de sporen komt een kabeltunnel met een doorsnede van 1.80 meter.

Daar gaan straks naast dataverkeer en elektra, water en riolering doorheen. Met stapjes van circa 50 cm baant de buis zich een weg door het 140 meter lange traject dat vooraf op obstakels is gescand. Voorin de -nu nog- holle buis graaft Strukton met een kleine graafmachine de grond af. Via een transportband en kar wordt de grond via de achterzijde van de buis afgevoerd. De kabeltunnel bereikt naar verwachting eind november de overkant.

Meer info over de werkzaamheden onder de Jaarbeurstraverse lees je hier.