Inpassing HOV Om de Zuid in Stationsgebied verder in beeld gebracht

18 Oktober 2010

Het college van B&W heeft op 12 oktober ingestemd met de conclusies uit onderzoek naar inpassing van de HOV Om de Zuid om het Stationsgebied.

Het gaat hier om de inpassing van het toekomstige tramnetwerk aan de binnenstadszijde van de OV-terminal, een extra spooronderdoorgang bij de Bleekstraat en een koppeling van de HOV Om de Zuid met de bestaande trambaan tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein/IJsselstein. Daarmee is de inpassing van vijf toekomstige tramlijnen in het Stationsgebied, te beginnen met de tram naar De Uithof, verder in beeld gebracht. Bestuur Regio Utrecht heeft kennis genomen van de actuele conclusies.

In juni stemden Bestuur Regio Utrecht en gemeente Utrecht al in met de conclusies uit een studie: bundeling van alle tramhaltes aan de binnenstadzijde, een tweede spoorkruising voor de toekomstige tramlijn naar Leidsche Rijn en (in de eindfase) bundeling van alle bussen aan de Jaarbeurszijde. Een vervolgstudie is inmiddels afgerond. De komende maanden worden de inpassingsplannen verder uitgewerkt in het Voorlopig Ontwerp voor de HOV Om de Zuid. Begin 2011 maken BRU en gemeente Utrecht de definitieve keuze of de HOV Om de Zuid een bus- of trambaan wordt.

Op www.utrecht.nl/hovomdezuid vindt u alle informatie over dit onderwerp.