12.500 fietsen onder Stationsplein Oost

5 November 2010

De ontwerpplannen voor de Nieuwe Stationsstraat zijn gewijzigd. Er wordt geen bovengrondse fietsflat gebouwd aan de oostzijde van de OV terminal.

In plaats daarvan wordt een groot plein gemaakt tussen de OV terminal en Hoog Catharijne op zeven meter boven de straat, waaronder de fietsenstalling wordt gebouwd. De fietscapaciteit wordt hiermee nog verder vergroot van 7.500 naar 12.500 fietsenstallingsplaatsen. Hierover hebben de gemeente Utrecht, Corio, NS Poort en ProRail overeenstemming bereikt. Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met de planwijziging.

De OV terminal krijgt hiermee aan de oostzijde net zo'n soort entree als aan de westzijde. Het verhoogde Stationsplein Oost wordt, net als het Stationsplein West, voorzien van brede trappen, liften en roltrappen. Op het plein is plaats voor winkels en horeca onder een transparant dak met terrassen. De doorgaande route voor auto's en vrachtverkeer door de Nieuwe Stationsstraat verdwijnt waardoor een verkeersluw gebied ontstaat met plaatsen voor Kiss & Ride, invalide parkeerplaatsen en taxi’s. In de fietsenstalling wordt een doorgang voor fietsers gecreëerd, waardoor de doorgaande fietsroute wordt gewaarborgd. Zowel op straat als op pleinniveau wordt met dit ontwerp een aantrekkelijk gebied gemaakt op een van de drukste plaatsen van de stad. 

De fietser rijdt straks tot onder het plein, stalt zijn/haar fiets op één van de verdiepingen en is zo in het station. Dit is de meest praktische plek voor het stallen van een fiets. Hoe hoger een fiets gestald wordt: hoe dichter bij het station. Met deze oplossing voor 12.500 fietsers vervalt de fietsflat die gepland stond boven het busstation. Ook is de geplande uitbreiding van de Noorderstalling nu niet meer noodzakelijk.

De verwachting is dat de betrokken partijen rond de zomer 2011 een voorlopig ontwerp kunnen laten zien. Dat wordt na goedkeuring verder uitgewerkt tot achtereenvolgens een Definitief Ontwerp en een Bestek. Als alles volgens planning verloopt start de bouw eind 2012/begin 2013.

Informatieavond
Op 24 november is er in het Infocentrum Stationsgebied een publieksavond over verschillende onderwerpen rondom de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de nieuwe OV-terminal. Op deze avond wordt informatie gegeven over de Stationspleinen (Oost en West), de Nieuwe Stationsstraat en de OV-terminal zelf. Vanaf 19.30 bent u welkom. Het programma start om 20.00 uur. 
 

Meer informatie:

- Bekijk de impressies 

- Lees de achtergrondnotitie over de beide pleinen 

- Bekijk en lees het IPVE/FO van het Stationsplein en de Nieuwe Stationsstraat  

- Besluitenhistorie

Heeft u tips of suggesties? Laat het ons weten!


Fietsparkeren Stationsgebied

Seperaat heeft het college van B&W ingestemd met het maken van een plan van aanpak dat een kostendekkende oplossing moet vinden voor de enorme fietsparkeeropgave bij de nieuwe openbaar vervoerterminal Utrecht Centraal. Download hier de notitie 'fietsparkeren Stationsgebied'.