Opening uitkijkpunt Catharijnesingel

19 November 2010

In de Radboudtraverse van Hoog Catharijne komt een uitkijkpunt. Vanaf dit punt hebben inwoners, winkelend publiek en toeristen een goed zicht op de werkzaamheden rondom de Catharijnesingel, wat er nog gaat gebeuren en wat er uiteindelijk komt.

Corio is mede-initiatiefnemer van het uitkijkpunt en heeft het punt samen met de gemeente geproduceerd. Met de realisatie van het uitkijkpunt wordt uitvoering gegeven aan de wens van de wijkraad Binnenstad, de Utrechtse gemeenteraad, Corio en gemeente, die zich hiervoor hebben ingezet. Maandag 22 november opent wethouder Victor Everhardt, in aanwezigheid van Menno Overtoom van Corio, het nieuwe uitkijkpunt.

Het uitkijkpunt bestaat uit een lessenaar met verschillende beeldschermen. Hierop is te zien waaraan nu buiten op straat wordt gewerkt en wat er in de toekomst op deze plek gaat komen. Het water van de Catharijnesingel komt terug, met zeven nieuwe bruggen. Aan het water komen het Muziekpaleis, de Bibliotheek ++ en een vernieuwd winkelcentrum Hoog Catharijne. Al deze projecten worden door middel van teksten, afbeeldingen en filmpjes aan de stad getoond. Bewoners en bezoekers van de stad zijn uitgenodigd om vanaf dit punt de bouw in het Stationsgebied te volgen.