Noodkap boom Smakkelaarsveld

17 Januari 2011

Een Chinese Balsempopulier naast de fietsenstalling op het Smakkelaarsveld blijkt in zo'n slechte staat te zijn dat het kappen ervan helaas noodzakelijk is.

De populier met een stamdoorsnede van 0,9 meter is aangetast door Honingzwam, waardoor het wortelgestel slecht functioneert. Daarna koloniseert de parasitaire schimmel ook de stam, waardoor stamrot ontstaat en de boom langzaam afsterft.

De populier is met andere woorden instabiel geworden en dreigt om te vallen. Om gevaar voor voetgangers en fietsers op het Smakkelaarsveld door het plotseling omvallen van de boom te voorkomen, wordt de populier zo snel mogelijk geveld. Waarschijnlijk gebeurt dit dinsdag 18 januari of woensdagochtend de 19e vroeg. Dit kan hinder geven voor de ochtendspits doordat tijdelijk fiets- en voetpaden afgezet kunnen worden.