Veiligheid voor alles in het Stationsgebied

2 Februari 2011

Tijdens de tweede wereldoorlog op 13 oktober 1944 is het station en een deel van het Stationsgebied getroffen door vliegtuigbommen.

Er bestaat een mogelijkheid dat tijdens dit bombardement niet ontplofte vliegtuigbommen, zogenaamde blindgangers, in de bodem zijn achtergebleven.

De gemeente gaat onderzoek doen of er ook daadwerkelijk nog dit type bommen in de grond achtergebleven zijn. Dit doet zij met het oog op de komende bouwwerkzaamheden in het Stationsgebied. Voor dit soort onderzoek is een subsidie vanuit het Rijk beschikbaar.

Het gaat om een deel van de Catharijnesingel, de nieuwe tunnel naar de parkeergarage en het Stationsplein Oost/Nieuwe Stationsstraat. Om de subsidieaanvraag bij het Rijk in te kunnen dienen moet een raadsbesluit worden bijgevoegd. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de subsidieaanvraag. In het verleden zijn op een aantal locaties in het Stationsgebied al onderzoeken uitgevoerd en zijn er geen explosieven aangetroffen. In de toekomst kunnen nog meer onderzoeken in het gebied plaatsvinden op plaatsen waar de bodem verstoord gaat worden vanwege de bouwwerkzaamheden.

Het Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende stappen.

Stap 1: historisch onderzoek
Uit landelijke, nationale, internationale en militaire archieven zijn documenten, dagboeken, beelden, filmmateriaal onderzocht. Op basis hiervan is nauwkeurig in kaart gebracht welke gebieden verdacht zijn.

Stap 2: detectie Met een soort metaaldetector wordt de bodem afgespeurd.
De locaties waar ijzerhoudende stoffen in de grond zitten worden aangemerkt als verdachte locaties.

Stap 3: Benadering van het mogelijke object
Door opgraving worden de ijzerhoudende objecten benaderd. Hier wordt vastgesteld of het al dan niet een explosief is.

Stap 4: inschakelen Explosieven Opruimingsdienst
Als men een explosief aantreft, wordt direct de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld. Zij beschikken over de juist expertise en zijn vanaf het moment van aantreffen van het explosief verantwoordelijk voor het ruimen van het explosief. 
 
Raadsvoorstel Subsidieaanvraag explosievenonderzoek Stationsgebied
Bijlage 1: Conventionele explosieven OV-terminal Utrecht
Bijlage 2: Overzicht werkelijke kosten Catharijnesingel
Bijlage 3: Raming kosten explosievenonderzoek
Bijlage 4: Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Catharijnesingel' 
Bijlage 5: kaart onderzoeksgebied
Bijlage 6: besluit intrekking bijdragebesluit explosievenonderzoek