Bijeenkomst aanleg duurzame energievoorziening voor Nieuw Hoog Catharijne

14 Februari 2011

Op woensdag 16 februari vindt er op het hoofdkantoor van Corio een bewonersbijeenkomst plaats over de aanleg van een duurzame energievoorziening in Nieuw Hoog Catharijne.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Corio en is bedoeld om direct omwonenden van winkelcentrum Hoog Catharijne te informeren over de aanleg van de nieuwe energievoorziening. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunnen bewoners terecht. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via communicatie@nl.corio-eu.com. Adres en route worden na aanmelding bekend gemaakt.

Duurzaamheidsambitie

Corio heeft voor de renovatie van Hoog Catharijne een hoge duurzaamheidambitie. Het doel is om energie te besparen én de CO2-uitstoot van het totale project te minimaliseren. Om dit in de nabije toekomst te bereiken, worden de winkels en de woningen op duurzame wijze verwarmd en gekoeld door middel van energieopslag in de bodem. Rondom Hoog Catharijne wordt een duurzame infrastructuur aangelegd, waardoor er verwarmd en gekoeld kan worden met grondwater.

Hoe werkt deze energievoorziening?

Het principe van energieopslag in de bodem is dat Nieuw Hoog Catharijne in de zomer wordt gekoeld met winterkoude, en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte. De koude en warmte wordt door een grondwatersysteem (bronnen) in een ondergrondse watervoerende laag opgeslagen en onttrokken. Het grondwatersysteem bestaat uit 3 koude en 3 warme bronnen, waar grondwater aan kan worden onttrokken en in geïnfiltreerd. Tussen de warme en de koude bronnen worden transportleidingen aangelegd, waardoor grondwater van de warme naar de koude bronnen kan worden gepompt en omgekeerd. De transportleidingen worden door de technische ruimte geleid, waar de warmte of koude via warmtewisselaars wordt overgedragen van het grondwatersysteem. Het principe is weergegeven in onderstaande figuur. 

Hoe wordt de installatie aangelegd?

In totaal worden er 6 bronnen aangelegd, waarvan er 3 bronnen in de straat Achter Clarenburg worden geboord en 3 bronnen binnen de bouwhekken van woon/winkelcomplex de Vredenburg. In Achter Clarenburg wordt het straatwerk tijdelijk opgebroken om de bronleiding en benodigde elektrakabels te leggen. Hierbij wordt gewerkt met dagproducties, wat wil zeggen dat het gedeelte dat wordt opgebroken, 's avonds weer toegankelijk is als openbare ruimte.

Voordat de bronnen kunnen worden geboord, wordt er een stalen buis in de bodem aangebracht. Deze buis zal de omliggende funderingen van de omliggende panden van Achter Clarenburg beschermen. In de stalen buizen worden de boringen uitgevoerd tot ongeveer 50 meter diep. De diameter van de boringen is 70 cm. In het boorgat wordt een PVC buis geplaatst met een diameter van 25 cm. De ruimte tussen de buis en het boorgat wordt opgevuld met filtergrind en klei.

Tussen 20 en 50 meter onder de grond heeft de PVC buis kleine sleuven waardoor het grondwater in de buis kan stromen. In de PVC buis wordt een onderwaterpomp geplaatst, waarmee het grondwater kan worden opgepompt. Omdat het geheel ondergronds wordt aangelegd, is er na realisatie op 3 grote putdeksels na, niets meer zichtbaar in de straat.