Voortgangsrapportage Stationsgebied

16 Februari 2011

De Voortgangsrapportage Stationsgebied van februari 2011 is vastgesteld door het college van B&W.

De rapportage is een vervolg op de Bestuursrapportage van mei 2010 en behandelt de periode juni 2010 t/m januari 2011, met een vooruitblik op de eerste helft van 2011. De nadruk in deze voortgangsrapportage ligt op voortgang en uitvoering van het Stationsgebied.

Download hier de rapportage: voortgangsrapportage_stationsgebied_februari_2011.pdf