Bibliotheek en Artplex onder één dak op Smakkelaarsveld

10 Maart 2011

Wel Artplex en de Bibliotheek, maar niet het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) krijgen een plek in de nieuwe Bibliotheek++. Het college stelt de raad voor dat te besluiten.

De Bibliotheek++ wordt, als onderdeel van de vernieuwing van het Stationsgebied Utrecht, gebouwd op het Smakkelaarsveld. Mensen kunnen hier straks terecht voor het lenen van boeken en cd's, gamen, een lezing of debat, een film, een kop koffie of een hapje eten. Daarnaast is er ruimte voor appartementen, parkeergelegenheid en fietsenstallingen.

In februari 2010 besloot de gemeenteraad dat zowel het UCK als Artplex (filmhuis & uitgaan) een exploitatieplan op moesten stellen en dat er op basis hiervan besloten zou worden of zij op het Smakkelaarsveld gehuisvest konden worden. De raad vroeg het college op 11 november 2010 om alle mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld, variërend van helemaal niets doen tot bijvoorbeeld alleen woningen en parkeren, nog eens naast elkaar te zetten. Deze tien varianten zijn nu op een rij gezet en worden voorgelegd aan de raad. Op basis van dit overzicht en de exploitatieplannen van UCK en Artplex, komt het college tot de conclusie dat alleen het plan voor de realisatie van een nieuwe centrale bibliotheek, een Artplex, woningen en parkeren voldoet aan de gestelde financiële eisen en binnen het Masterplan stationsgebied past. Het opnemen van het UCK in het gebouw zou te duur worden. Het college stelt voor uit de tien varianten deze variant over te nemen.

Nadat de raad haar keuze heeft gemaakt en duidelijk is voor wie het gebouw gemaakt wordt, kan architectenbureau Rapp+Rapp verder met het ontwerp. Naar verwachting is het Voorlopig Ontwerp na de zomer van 2011 gereed. Daarna volgt het Definitief Ontwerp, de procedure om een bouwvergunning te verkrijgen en vervolgens is de bouwperiode. Wanneer de bouw precies start, is onder andere afhankelijk van besluitvorming over de fasering van het stationsplein oost en de aanleg van de HOV-banen. Daarom is er pas na de zomer van 2011 meer duidelijkheid over de planning.