De kachel kan bijna uit, even dan

21 Maart 2011

Nieuwe gebouwen; nieuwe leidingen. De afgelopen weken is er circa 280 m tracé aan nieuwe warmteleidingen gelegd.

Als binnenkort het weer goed genoeg is (buitentemperatuur van meer dan 15 °C) worden deze warmteleidingen op 5 verschillende locaties aangesloten op het bestaande warmtenet. Het warmtenet wordt dan een aantal keer gedeeltelijk en voor een korte tijd uit bedrijf genomen. Zodra deze aansluitingen gemaakt zijn beginnen we in april met het vervangen van het bestaande warmtenet rondom het Beatrixgebouw aan de Croeselaan en het Jaarbeursplein. Dit tracé is ongeveer 200 m.

Het warmtetracé bestaat uit een aanvoer- en een retourleiding. In de Mineurslaan (tussen het Beatrixgebouw en de Knoopkazerne) is ongeveer 190 m gelegd en op het Jaarbeursplein, bij de ingang van Utrecht Centraal, circa 90 m. De warmteleidingen hebben een doorsnede van 32,5 cm met daaromheen een isolatielaag waardoor de totale diameter 45 cm bedraagt.

De planning is om in juni klaar te zijn met onze werkzaamheden rondom het Beatrixtheater. De totale inhoud van de nieuwe gelegde warmteleidingen bedraagt circa 750 m3.

Lees meer over het kabel- en leidingwerk rond het Jaarbeursplein.