Aanleg 2e Asselijnstraat

30 Maart 2011

Over zo'n vijf jaar is de nieuwe OV-terminal met bijbehorende busstations klaar. Voordat het zover is komt er begin 2013 eerst een tijdelijk busstation, achter de Knoopkazerne.  

Het busverkeer wordt dan ontsloten via de huidige Mineurslaan (tussen het Beatrixgebouw en de Knoopkazerne) en de nieuw aan te leggen 2e Asselijnstraat. Het college heeft vandaag het voorlopig ontwerp voor deze weg vastgesteld.

De 2e Asselijnstraat komt parallel aan de huidige Asselijnstraat te liggen. Het plan om deze weg aan te leggen is onderdeel van de ontsluiting van de te ontwikkelen woonwijk op het voormalige EKP-terrein en het kantoorgebouw, waarin momenteel TNT is gehuisvest. De 2e Asselijnstraat wordt nu versneld aangelegd, vanaf het voorjaar van 2012. De weg wordt in eerste instantie gebruikt voor de ontsluiting van TNT, het tijdelijke busstation en het bouwverkeer. Zodra de Verlengde Van Zijstweg in eigendom van de gemeente is, gaat het busverkeer over deze weg rijden in plaats van over de 2e Asselijnstraat. Bekijk op een kaartje waar genoemde wegen precies (komen te) liggen. 

De stappen die genomen moeten worden tot de aanleg van de weg zijn:
1) opstellen bestemmingsplan en uitvoeren benodigde onderzoeken (april – aug 2011)
2) bestemmingsplan gaat ter visie (najaar 2011)
3) uitwerken definitief ontwerp, verwerken reacties en besluitvorming door b&w en raad (eind 2011/begin 2012)
4) aanleg weg (voorjaar 2012 – eind 2012) 

Direct omwonenden zijn begin maart uitgenodigd voor een infoavond op 31 maart. Voor meer informatie en het programma van de avond, bekijk de uitnodiging