Planontwikkeling westzijde Stationsgebied stap verder

1 April 2011

Het bouwen van de nieuwe OV-terminal en realiseren van overige projecten in het Stationsgebied is een complexe puzzel.

De (deel)projecten moeten in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden zodat het grootste openbaarvervoer knooppunt van Nederland kan blijven functioneren met zo min mogelijk last voor de reizigers. Om dit mogelijk te maken heeft het college besluiten genomen over de planontwikkeling aan de westzijde van het Stationsgebied.

Om dit mogelijk te maken heeft het college besluiten genomen over de planontwikkeling aan de westzijde van het Stationsgebied. Om ruimte te maken voor onder andere de bouw van de OV-terminal en de Bibliotheek++ aan de binnenstadskant van het spoor, is het nodig om in 2013 de huidige eindhalte van de tram en een deel van het oostelijke busstation naar de andere kant van het spoor te verhuizen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de bouw van het Stadskantoor, het Stationsplein West (de westelijke entree van de nieuwe OV-terminal) en een nieuwe ondergrondse parkeergarage op het Jaarbeursplein. Het college heeft, om dit allemaal mogelijk te maken, besluiten genomen over de financiering van de voorlopige  eindhalte van de tram op het huidige Jaarbeursplein en de start van de planontwikkeling van de ondergrondse parkeergarage. Ook het besluit dat het college eerder deze week nam om de 2e Asselijnstraat versneld aan te leggen hangt hiermee samen.

Voorlopige eindhalte 

In maart 2009 is besloten om de route van de tram tussen IJsselstein en Utrecht te verleggen en een voorlopige eindhalte te realiseren op de plek waar nu parkeergarage Jaarbeursplein staat. De onderhandelingen en besluitvorming over de kosten van deze voorlopige eindhalte kunnen nog enige tijd duren. Vooruitlopend hierop, om de voortgang van de overige projecten niet te belemmeren, is besloten om met de voorbereiding van de aanleg van de halte te starten. De halte blijft tussen de zes en tien jaar als eindhalte functioneren. Afhankelijk van het besluit over het doortrekken van de tram naar de Uithof, wordt de eindhalte daarna verhuist naar de westkant van de OV-terminal of naar de oostkant van het spoor.

Ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein

Begin 2012 wordt de huidige Jaarbeurspleinparkeergarage gesloopt om plaats te maken voor de voorlopige eindhalte. Ter vervanging van deze bovengrondse garage, wordt er een nieuwe ondergrondse parkeergarage gebouwd. Het college heeft besloten te starten met de planontwikkeling hiervan. Dat wil zeggen dat er eerst een voorlopig ontwerp wordt gemaakt. De gemeente overweegt zelf ontwikkelaar en initiatiefnemer van de garage te worden om op die manier maximaal te kunnen sturen op de vastgoedontwikkelingen in dit gebied en maximale opbrengsten te genereren. Daarover neemt het college een beslissing bij het voorlopig ontwerp en de uitgewerkte businesscase voor de parkeergarage. De parkeergarage biedt ruimte aan 800 (tot maximaal 1000) auto's en faciliteert hiermee onder andere reizigers, winkelend publiek, gasten van het NH-hotel en werknemers van de diverse huidige en toekomstige kantoren op en rondom het Jaarbeursplein. Realisatie van de garage vindt naar verwachting plaats tussen 2013 en 2015.

Lees voor meer achtergrondinformatie over de besluitvorming in het college de raadsbrief van 1 april 2011. Klik op onderstaand kaartje voor een beter beeld van waar welk project of straat zich bevindt.