Stand van zaken visie Lombokplein en omgeving

14 April 2011

Een aantal bewoners -gebundeld in de ontwikkelgroep Lombok Centraal- en de gemeente zijn sinds augustus vorig jaar in co-productie bezig met een visie voor het gebied rondom het huidige Westplein (wat in de toekomst het Lombokplein heet).

In deze visie worden verschillende modellen uitgewerkt, waaronder een variant mèt en een variant zonder Westpleintunnel. Dit is conform het projectplan dat augustus 2010 is vastgesteld. Het uitgangspunt bij deze modellen is dat Lombok meer met de binnenstad wordt verbonden en dat er recht wordt gedaan aan de visie van het Masterplan Stationsgebied: herstellen, verbinden en betekenis geven.

Afgelopen dinsdag hebben de Ontwikkelgroep Lombok Centraal en de Projectorganisatie Stationsgebied de stand van zaken gepresenteerd aan enkele collegeleden. De visie wordt binnen een paar weken afgerond. De visie met de verschillende modellen wordt daarna in het college van b en w besproken en vrijgegeven voor consultatie. Dat wil zeggen dat we vanaf dat moment in gesprek gaan met verschillende partners in de stad, met bewoners en met de raad. Die input gebruikt het gemeentebestuur om een besluit te nemen over de verschillende modellen en de koers voor de toekomst te bepalen.