Raadsinfoavond Stationsgebied-west

Eén van de onderwerpen die op de raadsinformatieavond van 19 april aan de orde komt is Stationsgebied-west. Dit onderwerp is ingepland tussen 20.30 en 21.30 en gaat specifiek over de ondergrondse parkeergarage op het jaarbeursplein, de tijdelijke eindhalte van de tram en de aanleg van de 2e Asselijnstraat. Hierover heeft het college van b en w namelijk onlangs een aantal besluiten genomen. 

Meer details over het programma van de raadsinformatieavond vind je op de website van de gemeenteraad.