Een rijbaan minder op de Catharijnesingel

29 April 2011

Vanaf maandag 2 mei is er op de Catharijnesingel tijdelijk een rijbaan minder beschikbaar voor automobilisten. Een rijbaan wordt afgezet zodat de aannemer voldoende ruimte heeft om de er onder gelegen pompkelder veilig te kunnen slopen.

Tijdens de afzetting blijven er twee rijbanen open die het Stationsgebied tijdens het werk bereikbaar houden. Zodra de pompkelder gesloopt is wordt de afzetting weggehaald en kan de derde rijbaan weer gebruikt worden. Naar verwachting neemt het werk zo'n twee weken in beslag.

Pompkelder
De pompkelder is 4 meter breed, 12 meter lang en bevindt zich deels onder de rijbaan. De kelder maakt onderdeel uit van de constructie van de Catharijnebak en staat in verbinding met twee andere kelders onder de Catharijnebak. De kelders dienden als waterberging en de pompkelder voor het afpompen van regenwater naar het riool. Zo kon het autoverkeer jarenlang droog en veilig door de bak heen rijden. De pompkelder heeft al een tijd geen dienst meer en wordt samen met de andere kelders en de rest van de Catharijnebak helemaal gesloopt.

Locatie van de pompkelder
Een van de kelders onder de Catharijnebak