Nieuwe verkeerssituatie op de Catharijnesingel

7 Juli 2011

Op de Catharijnesingel, ter hoogte van Hoog Catharijne, worden naar verwachting vanaf augustus weer een stel kabels en leidingen gelegd. Dit heeft straks gevolgen voor het verkeer.

Zo kunnen automobilisten straks alleen via het Stationsplein de parkeergarages van Hoog Catharijne bereiken. Doorgaand autoverkeer rijdt straks onderlangs via de bak. Voetgangers en fiets worden tijdelijk een stukje om het werkterrein heen geleid. Op deze manier blijft het gebied tijdens het werk voor alle verkeer bereikbaar.

Kabels en leidingen
Allereerst zal het pakket aan kabels en leidingen dat onder de Catharijnesingel doorloopt worden herschikt. Het is nu een spaghetti aan kabels, straks moeten alle verschillende buizen keurig gerangschikt in de grond liggen. Er zullen tegelijkertijd ook een aantal nieuwe telecomkabels bij worden gelegd. Met name voor alle nieuwbouw straks. Vervolgens krijgen Vitens en Stedin de ruimte om de waterleiding en middenspanningskabels te verleggen. Dichter naar de gevel toe van Hoog Catharijne.

Op deze manier komt er ruimte om een nieuw riool aan te kunnen leggen. Dit riool komt op behoorlijke diepte te liggen en maakt straks onderdeel uit van het her aan te leggen water van de Catharijnesingel. Daarvoor krijgt Corio nog de tijd om een aantal damwanden te slaan die straks nodig zijn voor de aanleg van de ondergrondse parkeergarage onder het water van de singel.

Al deze werkzaamheden samen nemen naar verwachting ruim een jaar in beslag. In die tijd geldt er dus een andere verkeerssituatie op de Catharijnesingel. Door middel van belijning, bebording en de inzet van verkeersregelaars wordt deze nieuwe situatie begeleid.

Voorbereidend werk
Om de nieuwe verkeerssituatie per augustus gereed te hebben, zal er voor die tijd voorbereidend werk op straat worden verricht. Hierdoor kan er gedurende een aantal weken op diverse plekken op de Catharijnesingel sprake zijn van hinder. Bijvoorbeeld op het Willemsviaduct waar het kruispunt wordt aangepast en er een extra oversteek voor fietsers wordt aangelegd.

Op onderstaande luchtfoto is te zien hoe verkeerssituatie er vanaf augustus mogelijk uit ziet.