Nachtwerk op en rond het busstation

5 Augustus 2011

In augustus en september vinden diverse werkzaamheden plaats op en rond het busstation. Er wordt overdag en ’s nachts gewerkt.

’s Nachts worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die in verband met de veiligheid of vanwege hinder voor bus en/of tram, niet overdag kunnen gebeuren.
De werkzaamheden zorgen voor overlast. Vrachtauto’s voeren materiaal aan, er draaien kranen en er worden machines ingezet. Het bevestigen van staal op staal kan geluidoverlast veroorzaken en er is soms extra verlichting nodig om veilig in de nacht te kunnen werken.
De parkeergarages en fietsenstallingen blijven bereikbaar.

Koelunits op taxiplatform

In de nachten van maandag 8 op dinsdag 9 en dinsdag 9 op woensdag 10 augustus worden containers met behulp van een bouwkraan op het voormalige taxiplatform gehesen. In verband met de veiligheid gebeurt dit ’s nachts tussen 01.00 en 05.30 uur. De containers, die nu in de kelder onder het taxiplatform staan, worden door winkeliers gebruikt om hun voorraad in te bewaren. Omdat er in de kelder gewerkt gaat worden, worden ze nu verplaatst.

Werkzaamheden trambaan

In de week van maandag 15 augustus wordt aan de drie oversteken in de trambaan aan het Stationsplein gewerkt. De werkzaamheden starten in de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 augustus en duren tot de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 augustus. Er wordt gewerkt tussen 23.30 en 06.00 uur omdat er dan weinig verkeer is.
Bij busstation Noord (voormalig stadsbusstation) wordt een kruising tussen tram en weg gemaakt. Deze kruising wordt in de toekomst gebruikt door vrachtauto’s die naar het expeditieterrein op het station gaan. Er komt een nieuwe oversteekplaats voor ambulances bij de nieuwe lift die gebouwd is aan de noordkant bij het taxiplatform.

Aanpak oversteek tramspoor

Bestuur Regio Utrecht vult de trambaan bij busstation Zuid op bij de kruising Stationsplein - Spoorstraat, ter hoogte van de voormalige tramhalte Moreelsepark. Dit zorgt ervoor dat wielen van rolstoelen, fietsen of skates niet meer vast kunnen komen te zitten tussen de rails.

Bouw extra trap en lift oostzijde

Aan de centrumkant van het station, op de plek waar vroeger de kiosk en de bloemenstal stonden, wordt al enige weken gebouwd aan een extra trap en een nieuwe lift. Vanaf 16 augustus wordt de verbinding tussen de nieuwe trap/lift en de stationstraverse gebouwd. Het werk start in de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 augustus en duurt tot en met de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 augustus. Er wordt gewerkt tussen 01.00 en 05.30 uur. Met een kraan worden de stalen loopbrugdelen op hun plek gehesen en vervolgens gemonteerd. Omdat de overbrugging boven de busbaan komt, kan dit werk alleen uitgevoerd worden als er geen bussen rijden.

Op maandag 5 september gaat de nieuwe trap open voor reizigers. De lift volgt twee dagen later. De 'oude' opgang met trap en roltrappen blijft in gebruik. De drukte bij deze toegang naar het station wordt door de extra trap wat verlicht. De 'oude' lift wordt wordt wel gesloten en gesloopt.

Bouw kraan Katreinetoren

In de nacht van zondag 18 op maandag 19 september start de afbouw van de bouwkraan ter hoogte van de Katreinetoren. De productie van een aantal onderdelen van de kraan heeft vertraging opgelopen waardoor de opbouw niet op 4 september kan starten zoals eerder aangekondigd.
Er wordt drie tot vijf nachten gewerkt tussen 01.00 en 05.30 uur. In deze nachten wordt de giek aan de mast van de bouwkraan gemonteerd. Dit gebeurt stukje voor stukje met behulp van een tweede kraan. Naar verwachting kost het twee nachten om de hele giek te monteren. Daarna worden de kabels aangebracht en wordt de kraan gebruiksklaar gemaakt.

De kraan wordt 74 meter hoog. Hij kan over de Katreinetoren heen draaien en bijna het hele terrein van de OV-terminal bereiken. De kraan blijft in ieder geval de komende anderhalf jaar staan.

Op het moment dat de kraan in gebruik is, start de sloop van de voormalige stationsrestauratie De Tijd. Deze werkzaamheden zullen tot en met november duren. Nachtwerk willen we zoveel mogelijk vermijden. Wel zal er in de avonduren tot 23.00 uur worden doorgewerkt.

Sloop sporthal

De sloopwerkzaamheden van de sporthal en het Catharijnehof lopen door tot 25 augustus. ’s Nachts wordt doorgewerkt. Dat proberen we zo stil mogelijk te doen. Het beton wordt zoveel mogelijk in blokken gezaagd. Alleen daar waar de zaag niet bij kan wordt het resterende deel losgemaakt met een drilboor. Dat drillen veroorzaakt geluidoverlast.