Scheidsrechters wijzen de weg op Utrecht Centraal

30 Augustus 2011

De stationshal wordt verbouwd en vanaf 30 augustus is dat duidelijk merkbaar. Reizigers naar spoor 5/7 en de Katreinetoren lopen voortaan via een tunnel tussen en onder de werkzaamheden door. Zo kan een deel van de hal totaal vernieuwd worden zonder dat de reiziger er al te veel last van heeft.

Om reizigers deze eerste dag op weg te helpen, bieden een aantal tennisscheidsrechters op een ludieke manier de helpende hand. Stewards, medewerkers van Tickets & Services en extra bebording zorgen ook de komende dagen voor hulp.

Aangepaste looproutes

Met het inrichten van het bouwterrein zijn doorgangen krapper geworden en worden looproutes aangepast. Komend vanaf Hoog Catharijne is het reisadvies als volgt: voor spoor 8 t/m 19 moet men zoveel mogelijk rechts aanhouden in de hal. Het werkterrein ligt dan aan de linkerhand en aan de rechterhand zijn de winkels van o.a. De Brooodzaak en Starbucks. Voor spoor 5/7 moet men links aan houden. De route loopt via een tunnel tussen en onder de werkzaamheden door. Spoor 4 is vanaf vandaag alleen nog te bereiken via de (rol)trappen naar de sporen 1, 2 en 3 (naast Rituals).

De stationshal wordt in stappen verbouwd. Het eerste deel van de hal dat verbouwd wordt bevindt zich in de hoek van de voormalige bloemenwinkel Vogelpoel – Katreinetoren – spoor 5/7. De sporen 5/7 en de Katreinetoren blijven bereikbaar. De KLPD wordt op termijn verplaatst en de AH to go wordt gesloten. Maar tot het zover is, blijven ook zij gewoon bereikbaar. Na deze eerste fase, die ongeveer anderhalf jaar duurt, volgen nog 4 fasen.

Wilt u weten hoe deze bouw precies in zijn werk gaat? Bekijk dan de faseringsfilm van de OV-terminal!