Stationsplein west proeftuin voor nieuwe aanpak fietsparkeren

16 September 2011

Het college van B&W stemt in met het verder uitwerken van een kostendekkende oplossing voor de enorme fietsparkeeropgave bij de nieuwe openbaar vervoerterminal Utrecht Centraal.

Vanaf de opening van de fietsenstalling Stationsplein west in 2013 worden aan de westkant van station ervaringen opgedaan met het invoeren van betaald parkeren. Deze ervaringen neemt het college mee bij de verdere afwegingen over het al dan niet invoeren van betaald fietsparkeren bij de overige fietsenstallingen romdom het druktste station van Nederland. 

Met deze richting neemt het college het uitgebrachte advies van Bureau Berenschot over en zet het onderzoek samen met NS en ProRail verder voort. Het eindresultaat moet een fietsparkeerorganisatie zijn die verantwoordelijk wordt voor aanleg, onderhoud, schoonmaak, bewaking, handhaving en exploitatie van de 22.000 stallingsplaatsen voor de OV-terminal van Utrecht. De komende maanden vinden aanvullende onderzoeken plaats zodat NS, ProRail en de gemeente Utrecht eind dit jaar een definitief besluit over de toekomst van het fietsparkeren bij het OV-knooppunt van Nederland kunnen nemen. 

Het eerdere verzoek van de gemeenteraad, om ook de mogelijkheid van gratis kort parkeren open te houden, wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er door de gemeente nog gezocht naar een locatie op grotere loopafstand van het station waar nog wel gratis gestald kan worden in de uiteindelijke situatie.

 

Droog, veilig en dichtbij

De schaalgrootte en de ruimtelijke inpassing maken dat Utrecht voor een unieke opgave staat. Nergens in Nederland staan zoveel fietsen rondom een station. De aanpak zorgt ervoor dat er vijf inpandige, aantrekkelijke en veilige fietsenstallingen zijn voor maar liefst 22.000 fietsen. Waarbij de fietser op weg naar de OV-terminal Utrecht Centraal zijn of haar fiets snel, goed, veilig en zonder al te veel problemen kan stallen in één van de toplocaties rondom de sporen. Dit past volledig in de ambitie om van Utrecht de OV- en fietsstad van Nederland te maken en de gezamenlijke afspraken uit het Masterplan Stationsgebied om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen door de fietsenstallingen inpandig te realiseren.

 

NS, ProRail en Gemeente Utrecht investeren in de bouw en exploitatie van fietsenstallingen. Het onderzoek toont op dit moment aan dat er een financieel tekort is van zowel de eenmalige kosten (±18 miljoen) als de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten (5 tot 6 miljoen) van de stallingen. Hiervoor wordt de komende maanden aanvullende financiering gezocht.Uitgangspunt hierbij is de bijdrage van de fietsers zoveel mogelijk te beperken. Het is noodzakelijk om een goede balans te vinden tussen dat wat mensen bereid zijn te betalen en een goede bezetting van de stallingen. De ervaringen aan de westkant zijn hierbij van belang om definitieve beslissingen over de andere fietsenstallingen te nemen.

 

Vervolg
Pas wanneer de resultaten van de aanvullende onderzoeken bekend zijn, naar verwachting eind dit jaar, wordt door NS, ProRail en de gemeente Utrecht een definitief besluit genomen. Dan is ook meer duidelijk wat dit nu concreet gaat betekenen voor de fietsparkeerders rondom het grootste OV-knooppunt van Nederland. De ervaringen van de Utrechtse fietsparkeeropgave en de uiteindelijk gekozen oplossing worden in, nog te maken, landelijk beleid op dit terrein betrokken.