Bestemmingsplan 2e Asselijnstraat online

6 Oktober 2011

Zoals eerder al op deze website vermeld, ligt vanaf vandaag het bestemmingsplan voor de 2e Asselijnstraat ter inzage en is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. 

Het bestemmingsplan, de onderzoeksrapporten en de aangevraagde vergunningen zijn te downloaden via de gemeentelijke website. Hier vindt u ook meer informatie over de procedure, de locaties waar het plan fysiek ter inzage ligt en hoe u kunt reageren op de plannen.

Wilt u een toelichting op de inhoud van het bestemmingsplan en/of heeft u vragen hierover? Kom dan vanavond, 6 oktober, naar de infoavond in het infocentrum Stationsgebied.