Bomen kappen op de Croeselaan

26 Oktober 2011

De komende jaren gaat er veel veranderen op en rond het Jaarbeursplein; de parkeergarage Jaarbeursplein wordt begin 2012 gesloopt, er komt een tijdelijke eindhalte voor de tram op het Jaarbeursplein en in 2013 start de bouw van een nieuwe ondergrondse garage.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden wordt begin 2012 de warmteleiding en het riool op de Croeselaan verlegd. Voor het verleggen van deze leidingen en de maatregelen om het verkeer veilig om te leiden tijdens de werkzaamheden, moeten helaas een aantal bomen worden gekapt. De gemeente heeft de zogenaamde omgevingsvergunning voor het vellen van 45 bomen op de Croeselaan gepubliceerd in Ons Utrecht.

De kap staat gepland in januari/ februari 2012. Daarna starten de werkzaamheden aan het riool en de warmteleiding op de Croeselaan, van het Westplein tot aan de Rabobank. De graafwerkzaamheden in de rijbaan Croeselaan hebben grote gevolgen voor het verkeer in dit gebied. Om de Croeselaan bereikbaar te houden en het verkeer veilig te kunnen omleiden, worden tijdelijke wegen aangelegd tijdens de werkzaamheden.

Download hier de tekening waarop alle bomen staan waarvoor een velvergunning is aangevraagd. Er heeft een bomeninventarisatie plaats gevonden en zoveel mogelijk bomen blijven gewoon staan. De 45 bomen die wel gekapt moeten worden, worden niet terug geplant op een andere plek. Wel komen er 45 bomen terug, wanneer de Croeselaan opnieuw wordt ingericht in 2016.
Later dit jaar wordt er nog een een velvergunning aangevraagd voor een kleiner aantal bomen in de omgeving Jaarbeursplein. Deze bomen moeten wijken voor de aanleg van de tijdelijke eindhalte voor de tram.

Lees meer over de herinrichting Croeselaan