Nachtelijk werk langs het spoor

12 December 2011

Deze week wordt er een keermuur verwijderd langs het spoor aan het Smakkelaarsveld. Om dit werk veilig te kunnen doen wordt er 's nachts gewerkt, als er geen reizigers op de eerste perrons aanwezig zijn.

Buurtsporen
Het werk maakt onderdeel uit van het opschuiven van de sporen 1 t/m 4 (de 'buurtsporen') richting de binnenstad. Door het opschuiven van deze sporen ontstaat er ruimte om de smalle perrons langs de sporen te verbreden. Het project start met de bouw van het eerste spoor, een nieuw spoor dat als het ware naast het huidige spoor 1 wordt gebouwd. Veel werkzaamheden vinden overdag plaats. Deze week wordt er op dinsdag, woensdag en donderdag (13-14-15 december) ook 's nachts gewerkt.

De aannemer werkt tussen 01.00 en 05.30 uur aan het verwijderen van een keermuur bij het station. Hierbij wordt een zogenaamde knabbelschaar gebruikt, waarmee steeds kleine delen van de muur worden losgehaald. Op deze manier wordt de geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

De afgelopen maand heeft de aannemer het bouwterrein langs het spoor ingericht. Achter de bouwhekken is afgelopen week het indraaien van funderingspalen gestart. Na de palen worden er damwanden de grond ingetrild. Zowel de palen als de damwanden bieden steun aan het nieuwe spoor. Beide werken vinden overdag plaats en leiden naar verwachting tot weinig (geluids)overlast voor de omgeving.

Het opschuiven van de buurtsporen is inmiddels gestart