Voortgangsrapportage Stationsgebied december 2011

16 December 2011

De Voortgangsrapportage Stationsgebied van december 2011 is vastgesteld door het college van B en W.

De rapportage is een vervolg op de Bestuursrapportage van mei 2011. De nadruk in deze voortgangsrapportage ligt op voortgang en uitvoering en is bedoeld ter informatie.
De voortgang wordt beschreven vanaf mei 2011 tot december 2011, met een vooruitblik op de eerste helft van 2012.

Download hier de voortgangsrapportage_stationsgebied_december_2011.pdf