Inloopavond eindhalte tram

12 Januari 2012

De eindhalte van de sneltram verhuist dit jaar naar het Jaarbeursplein. Aan de binnenstadskant van Utrecht Centraal komt zo ruimte om het station te verbouwen.

Na een aantal jaar verhuist de eindhalte dan ook weer terug naar de binnenstadskant. De nieuwe eindhalte komt op de plek van de huidige parkeergarage Jaarbeursplein, de garage wordt binnenkort gesloopt. Om de nieuwe eindhalte te kunnen aanleggen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Inloopavond

De gemeente Utrecht organiseert op woensdag 25 januari tussen 18.00 en 20.00 uur een inloopavond waar u vragen kunt stellen aan de projectleider of betrokken jurist. Iedereen is van harte welkom in het infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40.

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘trambaan Graadt van Roggenweg – Croeselaan’ ligt in de periode 22 dec t/m 1 febr 2012 ter inzage bij het Informatiecentrum gemeente Utrecht (Vinkenburgstraat 26), Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen van StadsOntwikkeling (Rachmaninoffplantsoen 61), Wijkbureau Zuid (’t Goylaan 125) en Wijkbureau Zuidwest (Marco Pololaan 71). De gemeente Utrecht biedt de bestemmingsplannen inclusief onderzoeksrapporten ook aan via www.utrecht.nl.

Indienen van een zienswijze

Gedurende zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij: De gemeenteraad van Utrecht p/a Stadsontwikkeling Mevrouw K. Hoogenboezem Postbus 16200 3500 CE Utrecht Onder vermelding van: ‘Ontwerpbestemmingsplan Trambaan Graadt van Roggenweg - Croeselaan, Dichterswijk’ Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860278) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van ter inzage legging. De ter inzage termijn loopt tot en met 1 februari 2012.
U kunt geen zienswijzen indienen via e-mail.

Planning

Naar verwachting starten medio 2012 de werkzaamheden om de tramhalte naar de westkant te verplaatsen. Planning is om in april 2013 de eindhalte van de tram in gebruik te nemen.