Damwanden voor nieuw spoor 1

19 Januari 2012

Aan de centrumkant van het station bouwt ProRail sinds november 2011 aan een nieuw spoor 1. Het werkterrein bevindt zich grofweg tussen de oude bewaakte fietsenstalling onder het station en de Van Sijpesteijntunnel.

Achter de hekken van het werkterrein zijn sinds half november palen ingedraaid die straks steun bieden aan het nieuwe spoor. Dit werk is nu klaar. De volgende stap is het 18 meter diep intrillen van damwandplanken. Omdat het nieuwe spoor straks grenst aan het toekomstige verdiepte Stationsplein Oost, is deze extra ondersteuning voor het nieuwe spoor nodig.

Werktijden

Het intrillen van de damwanden start vrijdagmiddag 20 januari en duurt tot en met vrijdag 27 januari. Het intrillen gebeurt overdag, tussen 7.30 uur en 17.00 uur. De verwachting is dat het intrillen geen hinder voor omwonenden met zich meebrengt.

Perrons verbreden 

Een onderdeel van de bouw van de OV-terminal Utrecht is het opschuiven van de sporen 1 tot en met 3 (de ‘buurtsporen’) richting centrumkant. Op deze manier ontstaat er ruimte om de smalle perrons langs deze sporen te verbreden. Het project is in november 2011 gestart met de bouw van het eerste spoor, een nieuw spoor dat als het ware naast het huidige spoor 1 wordt gebouwd. Dit nieuwe spoor gaat eind 2012 in dienst.