Spoedreparatie asfalt: nachtwerk op Busstation Noord

12 Maart 2012

Op Busstation Noord wordt een spoedreparatie uitgevoerd op een deel van het asfalt.

Dit kan alleen in de nacht gebeuren als er geen bussen rijden. Het werk gebeurt in twee nachten, van woensdag 14 op donderdag 15 maart, en van donderdag 15 op vrijdag 16 maart, tussen 01.00 en 05.30u.

Het gaat om de busbaan aan de kant van het spoor, over een lengte van ongeveer 20 meter. In de eerste nacht worden stelconplaten verwijderd en een onderlaag aangebracht. In de tweede nacht wordt het asfalt gefreesd en een de nieuwe toplaag aangebracht.

Vooral de werkzaamheden in de tweede nacht zullen geluidshinder met zich meebrengen. De bewoners in de nabije omgeving van het busstation zijn hierover per e-mail geïnformeerd