Voet- en fietspad Van Sijpesteijntunnel verlaagd

27 April 2012

Het voet- en fietspad bij de Van Sijpesteijntunnel wordt vanaf woensdag 2 mei verlaagd. Dit is nodig omdat door het verleggen van de sporen 1 t/m 3 het spoordek breder wordt.

Door het verlagen van het voet- en fietspad blijft er voldoende ruimte over boven de hoofden van de duizenden mensen die dagelijks gebruik maken van de tunnel.

Er om heen

De Van Sijpesteijntunnel maakt onderdeel uit van één van de drukste voet- en fietsroutes van de stad. Om de vele voetgangers en fietsers niet al te veel te hinderen, worden ze in de tunnel direct om het werk heen geleid via een tijdelijk voet- en fietspad. Naar verwachting duurt het verlagen van het fiets- en voetpad een paar weken. Daarna kan iedereen weer van de vaste, verlaagde, route gebruik maken.

Route via de Leidseveertunnel deels gestremd

Fietsers en voetgangers die vanaf het Westplein via de rechter tunnelbuis van de Leidseveertunnel naar de binnenstad willen, kunnen in dezelfde periode geen gebruik maken van deze route. Aangezien deze route tijdelijk gestremd wordt door het werkterrein van het verlaagde voet- en fietspad. De linker tunnelbuis tussen binnenstad en Westplein blijft wel open.

Het fietspad rechts op de foto is tijdelijk gestremd

Perrons verbreden

Onderdeel van de bouw van het nieuwe Centraal Station is het opschuiven van de sporen 1 tot en met 3 (de ‘buurtsporen’) richting centrumkant. Op deze manier ontstaat er ruimte om de smalle perrons langs deze sporen te verbreden. Het project is in november 2011 gestart met de bouw van het eerste spoor, een nieuw spoor dat als het ware naast het huidige spoor 1 wordt gebouwd. Dit nieuwe spoor gaat eind 2012 in dienst.

Het huidige voet- en fietspad in de Van SijpesteijntunnelDe drie verkeerstunnels onder de sporen door op een rij