puzzelenmetdeprovincie.nl

3 April 2012

Utrecht kan nog volop aan de slag. In het stedelijk gebied is niet alleen ruimte voor woningbouw, maar ook voor het ontwikkelen van diverse voorzieningen en werklocaties.

Volgens de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie kunnen er nog zo'n 11.000 woningen in het binnenstedelijk gebied komen. Het gaat onder meer om locaties langs het Merwedekanaal, bij de 2e Daalsedijk en op het Veemarktterrein.

Momenteel vinden de meeste bouwactiviteiten plaats in het Stationsgebied, zoals veel Utrechters dagelijks kunnen zien. De vernieuwing van het hart van Utrecht is een langlopend project. Volgens de plannen komen hier zo'n tweeduizend woningen.

Daarnaast heeft het Stationsgebied straks plek voor onder meer een nieuw Utrecht Centraal, een casino, een hotel, een bioscoop en kantoorruimte. Die kantoorruimte is niet helemaal vanzelfsprekend. Momenteel is er sprake van een overaanbod en leegstand. De Structuurvisie is dan ook zeer terughoudend over uitbreiding van het aantal kantoren. Aan de andere kant vraagt de economische ontwikkeling wel om een aanbod dat up-to-date is. En op aantrekkelijke locaties; centraal gelegen en goed ontsloten overtreft de vraag nog steeds het aanbod. Het stationsgebied is zo'n toplocatie. Daarom is de provincie in dit geval bereid haar terughoudendheid te laten varen.

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) legt de provincie het ruimtelijke beleid voor de periode 2013-2028 vast. Gemeenten kunnen binnen dit beleid bijvoorbeeld woningen bouwen, natuur aanleggen, bedrijven huisvesten of recreatievoorzieningen ontwikkelen. Ook voor uw omgeving heeft de PRS gevolgen, bijvoorbeeld voor het stationsgebied. U kunt van 3 april tot en met 14 mei reageren op de PRS. Meer informatie over de inspraakprocedure en de structuurvisie vindt u op www.puzzelenmetdeprovincie.nl. U bent ook van harte welkom op de informatieavond op donderdag 26 april van 19.30 tot 21.30 uur in het Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht. Het is een inloopavond: u kunt aansluiten wanneer het u uitkomt en aanmelden is niet nodig.

(Bovenstaand bericht is van de Provincie Utrecht.)