Reageren op inpassing technische gebouwen Hagelbuurt nog mogelijk t/m 13 mei

9 Mei 2012

Gisteravond, 8 mei, was er een inloopavond voor buurtbewoners van de Hagelbuurt en omgeving.

Het ging over drie technische gebouwen die in de eerste helft van 2013 geplaatst worden rondom het spoor. Ze zijn nodig om het treinverkeer betrouwbaarder en veiliger te maken. Bewoners konden terplekke suggesties geven voor de inpassing van deze gebouwen in de buurt.

Was u niet aanwezig, maar wilt u toch nog uw reactie geven? Bekijk dan hieronder de panelen en geef uw reactie uiterlijk 13 mei via de mail (stationsgebied@utrecht.nl) of print het reactieformulier uit en geef deze af bij Wijkbureau West of het Infocentrum Stationsgebied.

Planning
Voor de realisatie van de drie gebouwen zijn omgevingsvergunningen en voor locaties 1 en 3 ook bestemmingsplanwijzigingen nodig. De planning is om de bestemmingsplannen voor de zomer in te dienen. Ze komen dan ter inzage te liggen en in die periode is het mogelijk een 'zienswijze' kenbaar te maken. Ook de omgevingsvergunningen doorlopen een bezwaar- en beroepsprocedure. Meer informatie hierover komt terzijnertijd in huis-aan-huisblad Ons Utrecht en op www.utrecht.nl'/bestemmingsplannen te staan. De planning is als volgt:

  • Reactietermijn concept-ontwerpen: t/m 13 mei 2012
  • Maken definitief ontwerp en voorbereiden bestemmingsplannen: half mei - half juni 2012
  • Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage (mogelijkheid indienen zienswijzen): half juni - eind juli 2012
  • Vaststellen bestemmingsplan door college van B&W en voorleggen aan de gemeenteraad: najaar 2012
  • Beroepstermijn: eind 2012
  • Uitvoering: eerste helft 2013