Stationsplein oost: een nieuw welkom in Utrecht

15 Mei 2012

Stationsplein oost wordt de nieuwe schakel tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en de historische binnenstad van Utrecht. Het voorlopig ontwerp voor het plein is klaar en vastgesteld door het college. Voetgangers krijgen zowel op het plein als op de routes ernaartoe ruim baan.

Het nieuwe verhoogde en overdekte stadsplein ligt straks tussen Utrecht Centraal en Nieuw Hoog Catharijne in, op de plek van het voormalige taxiplatform en de stationstraverse. Het plein wordt ruimer dan in vorige plannen; de geplande kiosken zijn van het plein verdwenen. Onder het plein is ruimte voor een fietsenstalling met 12.500 plekken. Het voorlopig ontwerp geeft een totaalbeeld van de openbare ruimte naar en op het plein; vanaf het Vredenburg en de Mariaplaats komt er een natuurlijke overgang van binnenstad naar Utrecht Centraal. Met dit voorlopig ontwerp wordt steeds duidelijker hoe de complexe bouwpuzzel hier gelegd gaat worden. In de straten naar het plein toe komt meer levendigheid. Met het verdwijnen van de vele fietsen op straat komt er ruimte voor brede en groene straten; met extra ingangen op straatniveau voor de kantoren in Hoog Catharijne, ruimte voor kleinschalige winkels en horeca op straat- en pleinniveau. De bereikbaarheid van Utrecht Centraal en Hoog Catharijne voor hulpdiensten wordt geregeld met een speciale hellingbaan. De expeditie van Utrecht Centraal verloopt via de bestaande expeditiestraten van Hoog Catharijne en gaat dan onder het stationsplein door naar het station. In het volle Stationsgebied hangt alles met elkaar samen. Zo maakt Stationsplein oost onderdeel uit van het bestemmingsplan voor de vernieuwing van Hoog Catharijne, dat rond de zomer ter visie gaat. Stationsplein oost kan pas gebouwd worden wanneer het noordelijk Busstation en de eindhalte van de tram verplaatst zijn. Naar verwachting is na de zomer van 2012 het definitief ontwerp klaar, hierna volgt de aanbesteding, de voorbereiding op straat en vervolgens de start van de bouw volgend jaar. Het veilig laten functioneren van Utrecht Centraal en een goede toegankelijke verbinding met de binnenstad voor de vele duizenden reizigers en passanten per dag staat tijdens de bouw centraal.

Het ontwerpteam bestaat uit Ector Hoogstad Architecten, Sant & Co & Royal Haskoning. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met vele partijen, waaronder; NS, ProRail, Corio, de rijks- en spoorbouwmeester, wijkraden Binnenstad, West en Zuidwest en belangenbehartigers als Fietsersbond, Rover en Solgu. Bekijk hier de 3d animatie. Stationsplein oost

Stationsplein huidige situatie
Stationsplein oost 's avonds
Zicht vanaf de Van Sijpesteijnkade op Nieuwe Stationsstraat
Zicht op ingang fietsenstalling vanuit Nieuwe Stationsstraat

Meer informatie: - Commissiebrief - Achtergrondnotitie - Integrale kwaliteitsvisie - Besluitenhistorie Stationsplein oost