Water Catharijnesingel ook zichtbaar in opgetilde vloer

15 Mei 2012

Het college heeft uit drie varianten voor het zichtbaar maken van het water van de toekomstige Catharijnesingel in de Stadskamer van Nieuw Hoog Catharijne, haar voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij 250 m2 glas door middel van drie vaste opgetilde elementen in de vloer is verwerkt.

Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om het water van de Catharijnesingel, dat straks onder de Stadskamer doorloopt, ook zichtbaar te maken in de vloer. Het ontwerp van de opgetilde vloer in de Stadskamer wordt ter bespreking voorgelegd aan de raadscommissie. Hierna kan het bestemmingsplan van Nieuw Hoog Catharijne, waar de Stadskamer een onderdeel van uitmaakt, ter visie worden gelegd.

Stadskamer

De huidige Radboudtraverse van Hoog Catharijne over de voormalige Catharijnebaan, maakt straks plaats voor een moderne overkluizing over het toekomstige water van de Catharijnesingel. Deze nieuwe verbinding bestaat uit drie delen: de Stadskamer, het Poortgebouw en het Bruggebouw. De Stadskamer loopt over het water van de Catharijnesingel en is straks de belangrijkste openbare ruimte in Nieuw Hoog Catharijne. Om bezoekers en passanten ook in de Stadskamer het water te laten ervaren wordt er 250 m2 glas in de vloer verwerkt.

Meer informatie: - Commissiebrief Catharijneknoop - Notitie bij bouwplan Catharijneknoop - Besluitenhistorie Catharijneknoop