Vellen bomen Asselijnstraat

23 Mei 2012

Vanaf dinsdag 29 mei worden er op en rond de Asselijnstraat 20 bomen geveld. De bomen worden geveld om ruimte te maken voor de aanleg van een nieuwe weg.

De nieuwe weg (Jan van Foreeststraat) komt tussen de Croeselaan en het spoor te liggen, langs de Asselijnstraat. Deze weg wordt straks gebruikt voor bouwverkeer en bestemmingsverkeer. De bomen direct tegenover de woningen aan de Asselijnstraat blijven allemaal staan.

Onderzoek wijst uit dat de bomen niet verplant kunnen worden. Vanwege het broedseizoen loopt er een ecoloog mee om de bomen van te voren te inspecteren op mogelijke nesten.

Het werk neemt ongeveer een week in beslag. Eerst worden de bomen geveld en later de kluiten en wortels verwijderd. Mogelijke hinder en overlast voor bewoners en verkeer proberen we zoveel mogelijk beperken.

20 bomen binnen de rode lijn worden geveldDe rode bollen zijn de bomen die geveld worden