Historie krijgt plek in stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkade en omgeving

19 Juni 2012

Met de presentatie van het voorlopig stedenbouwkundig plan door NS Stations voor het gebied tussen de in aanbouw zijnde OV-terminal en de Van Sijpesteijnkade, is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het Stationsgebied van Utrecht.

In dit deelgebied - dat direct aansluit op het toekomstige Stadskantoor - komt een nieuwbouwproject met 200 á 300 woningen en 25.000 m2 kantoorruimte. De historie van het gebied krijgt bij de toekomstige architectonische uitwerking een prominente rol. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Utrecht en bewoners.

De geplande nieuwbouw sluit aan bij de uitgangspunten van het Masterplan Stationsgebied. De ontwikkeling van een omvangrijk woningprogramma moet ervoor zorgen dat het Stationsgebied levendig en bewoond blijft. Op straatniveau is er ruimte voor nieuwe winkels, horeca en wijkvoorzieningen. Sloop van vrijwel alle panden is noodzakelijk vanwege geplande infrastructurele werkzaamheden en om plaats te maken voor de nieuwbouw van woningen en parkeergelegenheid.

In aanloop naar de instemming van het voorlopig stedenbouwkundig plan door de gemeente, is een zorgvuldig proces doorlopen waarin gemeente en bewoners zich hebben ingespannen om de historie van het gebied te behouden. Het monumentale pand op nummer 25 zal mede dankzij deze inspanningen een centrale plaats in het ontwerp krijgen. NS Stations heeft besloten om “het zichtbaar maken van de geschiedenis van deze locatie” verder tot het leidend principe in de architectuur te maken. Het gaat dan om een eigentijdse interpretatie van de historie in de nieuwbouwplannen door het verwerken van delen of kenmerken van de oude bebouwing en/of door verwijzingen. Hoe de uitwerking er precies uit komt te zien is een architectonische opdracht, maar uitgangspunt is om voorbijgangers een eigentijdse beleving van het verleden te laten ervaren. 


Vervolg

De komende periode wordt het definitieve stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Hierna zal ook de bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet. NS Stations heeft toegezegd om in de periode van sloop en nieuwbouw de belanghebbenden actief te betrekken bij een tijdelijke invulling van het gebied. Het afbreken van panden vindt uiterlijk in 2014 plaats.

>> Download hier meer informatie en referentiebeelden