Bomenkap, verkeersomleiding, riool en warmte Croeselaan

21 Juni 2012

De komende jaren verandert er veel op en rondom het Jaarbeursplein; de parkeergarage Jaarbeursplein is bijna gesloopt, gas- en waterleiding worden op dit moment vernieuwd, er komt een tijdelijke eindhalte voor de tram op het Jaarbeursplein en in 2014 start de bouw van een nieuwe ondergrondse parkeergarage.

Bomen kappen

Vooruitlopend op de aanleg van de tijdelijke eindhalte van de tram en de ondergrondse parkeergarage op het Jaarbeursplein moeten de Nuon warmteleiding en het riool op de Croeselaan worden verlegd. Voor het verleggen van deze leidingen en de maatregelen om het verkeer veilig om te leiden wordt een aantal bomen gekapt en verplant. Op dit kaartje kunt u zien welke bomen er gekapt worden, welke bomen er blijven staan en welke bomen verplant gaan worden naar een andere locatie in de stad. Vier bomen, die nu tegenover de Rabobank staan worden, op verzoek van de omwonenden, in bakken geplaatst op de huidige locatie. In 2016, wanneer de Croeselaan opnieuw wordt ingericht, komen er meer bomen terug dan er nu gekapt worden.

Verkeersomleiding

Vanaf juli wordt er gewerkt aan de verlegging van de Nuon warmteleiding en het riool in de rijbaan en het fietspad van de Croeselaan, tussen het Westplein en de Rabobank. De graafwerkzaamheden in de rijbaan hebben grote gevolgen voor het verkeer in het gebied. Om auto’s en bussen goed en veilig te kunnen laten rijden, komen er verkeersomleidingen op de Croeselaan. De omleiding voor auto’s en bussen verandert tijdens de werkzaamheden een aantal keer, maar de Croeslaan blijft bereikbaar voor auto en openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de stationskant van de Croeselaan. Voetgangers en fietsers naar de kantoren aan de Croeselaan kunnen tijdens de werkzaamheden oversteken bij de Graadt van Roggenweg/ Westplein. Bezoekers van de Jaarbeurs kunnen gewoon gebruik blijven maken van de oversteekplaats tussen het Beatrixgebouw en de Jaarbeurs. Deze oversteekplaats wordt slechts enkele meters verlegd.

Planning

De bomen worden gekapt vanaf 25 juni. De verkeersomleidingen worden direct daarna aangelegd. Dit duurt zo’n vier weken. De omleiding wordt vanaf eind juli/begin augustus in gebruik genomen. Het werk aan het riool en de warmteleiding start half juli en is in het eerst kwartaal van 2013 helemaal klaar. Er wordt gewerkt tussen 7 en 19 uur.

kaartje werkzaamheden en omleiding Croeselaan