Boorwerkzaamheden WKO Stadskantoor

4 Juli 2012

Tot en met 10 augustus wordt er rondom de entree van het Beatrixgebouw gewerkt aan de warmte-/koude opslag (WKO) van het Stadskantoor.

Achter de bouwhekken worden twee koude bronnen tot een diepte van 50 meter geboord. Daarnaast worden de leidingen gelegd om deze bronnen te koppelen aan de WKO-installaties in het Stadskantoor en worden de bronnen aangesloten en getest.

WKO

Warmte-/koude opslag (WKO) is een duurzame techniek waarmee energie in de bodem wordt opgeslagen en op elk gewenst moment weer kan worden teruggewonnen. Bij WKO maken we gebruik van de warmte en koude die vrijkomt uit een gebouw. In de winter wordt koud water in de bodem opgeslagen, die in de zomer weer gebruikt kan worden voor koeling. Andersom wordt ’s zomers warm water in de bodem opgeslagen, die we in de winter weer gebruiken voor verwarming. WKO geeft duurzame bodemenergie uit de grond onder het stationsgebied.