Wegwerkzaamheden Vredenburgviaduct

10 Augustus 2012

Vanaf maandagochtend 13 augustus worden er op en rondom het Vredenburgviaduct drie weken lang allerlei wegwerkzaamheden uitgevoerd.

De rijbanen voor het autoverkeer komen in het midden van de Catharijnesingel te liggen. De busbaan tussen station en binnenstad wordt een aantal meters naar het noorden verlegd. Het fietspad op het Smakkelaarsveld komt tegen de fietsenstalling aan te liggen.
Door al deze aanpassingen ontstaat er op diverse plekken ruimte om allerlei verschillende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo wordt het nog resterende deel van het Vredenburgviaduct gesloopt. Wordt de spuikoker tussen het Smakkelaarsveld en Paardenveld weggehaald. En wordt er een begin gemaakt met het verleggen van kabels en leidingen.

Later dit jaar zal de verkeerssituatie nog een keer aangepast worden. Zo komt de busbaan dan weer een stuk zuidelijker te liggen. Het verkeer kan enige hinder ondervinden van al het werk. Woningen, winkels, bedrijven en fietsenstallingen blijven bereikbaar. De wegwerkzaamheden worden zo goed mogelijk begeleid door verkeersborden, tijdelijke afzettingen en verkeersregelaars.

Parkeerterrein
Het tijdelijke parkeerterrein grenzend aan de achterkant van het bouwterrein op de Catharijnesingel is niet meer te gebruiken. Door de nieuwe ligging van de rijbanen is het parkeerterrein niet meer (veilig) te bereiken. Vergunninghouders kunnen terecht bij de diverse andere parkeerplekken in hun wijk.

Fietsroute Station - Binnenstad
Door wegwerkzaamheden op de kruising Catharijnesingel – Vredenburg, worden fietsers van het station naar de binnenstad vanaf maandag 13 augustus een week lang door de Lange Koestraat en Willemstraat geleid. Fietsers in tegengestelde richting maken al gebruik van deze route. Verkeersregelaars begeleiden fietsers hierbij.

Nachtwerk
Voorwaarde voor al het werk in het Stationsgebied is dat het gebied zo goed mogelijk bereikbaar en toegankelijk blijft. Sommige werkzaamheden, zoals het asfalteren van de busbaan, vinden daarom ‘s nachts plaats, om zo het vele bus-, auto-, fiets- en voetgangersverkeer zo min mogelijk te hinderen. Aangezien er veel asfalteringswerk plaatsvindt de komende drie weken, zal er geregeld ‘s avonds en ‘s nachts doorgewerkt worden. De overlast voor bewoners is hierdoor helaas groter. Met name in de volgende nachten kan licht- en geluidsoverlast worden ervaren:

- Maandag op dinsdag 20 – 21 augustus;
- Dinsdag op woensdag 21 – 22 augustus;
- Woensdag op donderdag 22 – 23 augustus;
- Donderdag op vrijdag 23 – 24 augustus.