Oude lift Busstation Zuid gesloopt

17 Augustus 2012

De oude lift op Busstation Zuid wordt gesloopt in twee avonden en nachten.

Van zondag 19 op maandag 20 augustus, en van maandag 20 op dinsdag 21 augustus, tussen 20.00u en 06.00u. Om veilig te kunnen slopen wordt er 's nachts gewerkt, als er geen bussen rijden.De sloop van de liftschacht brengt mogelijk geluidoverlast met zich mee voor omwonenden.

De traverse tussen het busstation en het station is in deze twee avonden en nachten afgesloten. Het station blijft bereikbaar via de trappen en roltrappen op Busstation Noord.

Begeleiders zijn aanwezig om u verder te helpen. Ze zijn herkenbaar aan de fluorescerende hesjes.

De lift zou aanvankelijk begin augustus gesloopt worden. Bij die werkzaamheden heeft de aannemer echter kabels aangetroffen die eerst weggehaald moesten worden.

Overkapping

Van 22 tot en met 1 september bouwt de aannemer aan een overkapping over de trap en het bordes naast de lift, bij Busstation Zuid.

De bouw van de overkapping gebeurt overdag en zal weinig geluidshinder opleveren. Vanwege de veiligheid voor reizigers en bussen, zal de aannemer de prefab onderdelen in de nachten hijsen. Ook hiervan verwachten wij geen geluidshinder.

De traverse tussen het busstation en het station blijft in deze periode gewoon open. Alleen de trap waarboven de overkapping wordt gebouwd, en de lift zijn afgesloten. De lift is onder begeleiding te gebruiken. Begeleiders zijn aanwezig en herkenbaar aan de fluorescerende hesjes.