Verhuizing bomen Croeselaan

30 Augustus 2012

In de week van 3 september worden vier bomen op de Croeselaan, ter hoogte van Croeselaan 75 - 85, in boombakken geplaatst.

Dit op verzoek van de bewoners aan de Croeselaan. Deze bomen blijven in de bakken staan totdat de Croeselaan opnieuw wordt ingericht.

Daarnaast worden acht lindes op de middenberm van de Croeselaan, ter hoogte van de Rabobank, verplaatst naar andere plekken in Utrecht. Twee van de acht bomen komen op de Smaragdhof/hoek Barnsteenlaan te staan. De overige zes bomen worden eerst geplant op een stukje braakliggend terrein bij de Amathistweg. Ongeveer twee jaar later krijgen ze hun definitieve plek in het park bij de Opaalweg. Hier is momenteel al een gedeelte van het park klaar en zijn al meer oudere bomen geplant.

Op deze kaart staat aangegeven om welke bomen het precies gaat.

Werkzaamheden Croeselaan

Vooruitlopend op de ontwikkelingen op en rondom het Jaarbeursplein moeten de Nuon warmteleiding en het riool op de Croeselaan worden verlegd. Voor het verleggen van deze leidingen en de maatregelen om het verkeer veilig om te leiden wordt zijn eerder dit jaar al een aantal bomen gekapt en worden deze bomen verplant. In 2016, wanneer de Croeselaan opnieuw wordt ingericht, komen er meer bomen terug dan er nu gekapt worden.