Avond- en nachtwerk bij Van Sijpesteijntunnel

19 September 2012

ProRail werkt vanaf donderdag 20 september aan de bestrating van het voet- en fietspad bij de uitgang van de Van Sijpesteijntunnel.

De werkzaamheden vinden plaats tussen donderdagavond 20 september 21.00 uur en vrijdagochtend 21 september, circa 8.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is het voet- en fietspad beperkt toegankelijk. Er zijn verkeersbegeleiders aanwezig om mensen te waarschuwen en te begeleiden.

Begin september is het voet- en fietspad van de Van Sijpesteijntunnel, gezien vanuit de binnenstad, tijdelijk naar links opgeschoven. Dit is gedaan om het definitieve voet- en fietspad te kunnen bestraten. De werkzaamheden die geluidshinder geven gebeuren zo veel mogelijk voor 23.00 uur. Daarna werkt de aannemer ’s nachts verder aan het straten, dit geeft geen geluidshinder. Op vrijdagochtend 07.00 uur wordt het straatwerk aangetrild, dit geeft weer geluidshinder. In de loop van vrijdagochtend kan iedereen weer gebruik maken van de definitieve voetgangers- en fietsroute.

Het werk kan alleen ’s avonds en ‘nachts plaatsvinden vanwege de enorme drukte op dit fietspad overdag. Tijdens de werkzaamheden kunnen voetgangers en fietsers beperkt gebruik maken van het tijdelijke voet- en fietspad. Er zijn verkeersbegeleiders aanwezig om fietsers en voetgangers te begeleiden.

Verlaagd voet- en fietspad

Bij de Van Sijpesteijntunnel wordt sinds dit voorjaar een betonnen overspanning over het voet- en fietspad gebouwd. Op de inmiddels gebouwde overspanning komt het nieuwe spoor 1 te liggen. Samenhangend met de bouw van de overspanning is het voet- en fietspad door de tunnel gedeeltelijk verlaagd. Door het verlagen van het voet- en fietspad blijft er voldoende ruimte over boven de hoofden van alle mensen die dagelijks gebruik maken van de tunnel.