Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne en bouwplan ter inzage

Hoog Catharijne

27 November 2012

Om de herontwikkeling van Hoog Catharijne en de aanleg van het toekomstige Stationsplein oost mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. Het college heeft besloten dit bestemmingsplan, gecombineerd met het bouwplan voor een gedeelte van Nieuw Hoog Catharijne, ter visie te leggen.

Het bestemmingsplan gaat in op de Catharijneknoop en een deel van de renovatie van Hoog Catharijne. De huidige Radboudtraverse van Hoog Catharijne, over de voormalige Catharijnebaan, maakt straks plaats voor een moderne overkluizing over het toekomstige water van de Catharijnesingel. Deze nieuwe verbinding (Catharijneknoop) bestaat uit drie delen: de Stadskamer, het Poortgebouw en het Bruggebouw. Het renovatiedeel bestaat uit het Gilden-, Radboud- en Godebaldkwartier. Bij Stationsplein oost gaat het naast het plein ook over de fietsenstalling en het voorzetgebouw van Nieuw Hoog Catharijne.

Hoog Catharijne en Utrecht Centraal gaan nu nog vrijwel ongemerkt in elkaar over, maar worden in de toekomst 'losgeknipt'. De huidige stationstraverse verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een groot verhoogd plein met een fietsenstalling voor 12.500 fietsen eronder. Vanaf het plein zijn er verschillende routes; naar Hoog Catharijne of via de trap, roltrap of lift naar het straatniveau om zo de binnenstad in te lopen. Op het plein en in de aangrenzende bebouwing is plaats voor winkels en horeca onder een transparant dak met terrassen in de zon.

Daarnaast heeft het college ingestemd met het ter visie leggen van het bouwplan dat onder andere noodzakelijk is voor de realisatie van de Catharijneknoop. Het college heeft besloten het negatieve advies van de commissie Welstand en Monumenten niet over te nemen. In deze afweging is gekeken naar de bedrijfseconomische uitgangspunten die in het contract zijn vastgelegd, de voortgang van de ontwikkeling van het Stationsgebied en het feit dat het stedenbouwkundig ontwerp positief is beoordeeld door de adviesorganen voor het Stationsgebied (het Kwaliteitsoverleg en het Atelier Stedenbouw).

Het ontwerpbestemmingsplan en het bouwplan liggen met ingang van 29 november 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatie Centrum Gemeente Utrecht (dit inzagepunt is vanaf 1 januari 2013 gesloten), Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude) en de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen van StadsOntwikkeling, Rachmaninoffplantsoen 61. Het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne is ook in te zien op internet via www.utrecht.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.