Ontwerpbestemmingsplan Smakkelaarsveld ter inzage

11 December 2012

Het college heeft ingestemd met de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan Smakkelaarsveld. Het bestemmingsplan maakt een integrale herinrichting van het Smakkelaarsveld mogelijk. Tram en bus worden op een goede manier ingepast en er ontstaat ruimte voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel gebouw (Bibliotheek++).

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 13 december 2012 t/m 23 januari 2013 in het Informatiecentrum (Vinkenburgstraat 26) en de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen (Rachmaninoffplantsoen 61) van de gemeente Utrecht. Ook is het in te zien op www.utrecht.nl/bestemmingsplannen. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden van een reactie voorzien en waar nodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Op de gemeentelijke website vindt u ook meer informatie over de procedure.

Inloopavond 18 december
Heeft u nog vragen over de inhoud of procedure van het bestemmingsplan? Kom dan op 18 december tussen 18.00 - 20.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied. U kunt dan al uw vragen stellen.