Start sloop kantoorpand Cranenborch

11 December 2012

In januari 2013 start de demontage van het kantoorpand Cranenborch. Het pand maakt plaats voor de toekomstige busbaan (HOV) en tramlijn.

Sloop vanwege aanleg tramhalte

Het toekomstige tracé van de busbaan (HOV) en tramlijn loopt door het huidige Cranenborchgebouw heen. Vanwege werkzaamheden aan de centrumkant van het station krijgt de tram een eindhalte op het Jaarbeursplein. Op de plek van de voormalige parkeergarage wordt nu de tramhalte gebouwd. De huidige halte bij het station komt te vervallen.

Werkzaamheden

In december 2012 zijn er voorbereidende werkzaamheden, zoals asbestinventarisatie, het verwijderen van asbest en het verwijderen van de technische installaties gestart. Vervolgens wordt het pand gestript en worden de gevelelementen verwijderd. Het demonteren van het gebouw vindt daarna pas plaats. Tijdens de werkzaamheden kunnen de naastgelegen panden Leeuwensteyn en Sypesteyn veilig gebruikt worden. Voor het verkeer worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Aan de voorgevel wordt een valbeveiliging aangebracht, zodat er geen vallend puin op de stoep of het wegdek terecht komt. In verband met de sloop zijn in december de fietsenrekken voor de kantoorpanden verplaatst naar de tijdelijke fietsparkeerplaats op de oude locatie van de Jaarbeurspleingarage.

Planning

De sloopwerkzaamheden in het pand en de daadwerkelijke demontage van het pand duren naar verwachting tot medio 2013. Na de sloop worden de wanden van Leeuwensteyn en Sypesteyn afgewerkt.