Driekwart Utrechters positief over plannen Stationsgebied

20 December 2012

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn gebruikers van het Stationsgebied gevraagd naar hun bekendheid met en mening over de plannen en uitvoering van de vernieuwing van het Stationsgebied. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende partners in het Stationsgebied. Er zijn in totaal 749 enquêtes afgenomen op en rondom Utrecht Centraal. De helft daarvan kwam uit Utrecht; de andere helft buiten Utrecht.

De opvallendste conclusies uit de jaarlijkse effectmeting van 2012 zijn:

  • Driekwart van de Utrechters en tweederde van de niet-Utrechters is (zeer) positief over de plannen. Dat is ruim 10% hoger dan vorig jaar.
  • De informatieborden en –doeken op bouwhekken zijn het meest bekend bij zowel bezoekers uit Utrecht (86%) als bij bezoekers van buiten Utrecht (73%). Dit is ook de manier waarop zij het liefst geïnformeerd willen worden.
  • In vergelijking met de resultaten uit 2010 en 2011 blijkt dat de bekendheid van vrijwel alle communicatiemiddelen (zoals digitale nieuwsbrief, twitter, infocentrum etc) flink is toegenomen.
  • Over het algemeen zijn gebruikers grotendeels positief over de uitvoering van het Stationsgebied. Tevredenheid over duidelijkheid routes en goed kunnen vinden van de weg is toegenomen in de afgelopen jaren. Ruim 90% kan zijn weg goed vinden.
  • Tevredenheid over netjes uitvoeren van de werkzaamheden is ongeveer gelijk gebleven. 77% van de Utrechters en 83% van de niet-Utrechters vindt dat er netjes wordt gewerkt.
  • Tevredenheid over het geluidsniveau is licht afgenomen. Vorig jaar vond 84% van de Utrechters het geluidsniveau acceptabel en dit jaar 80%. Voor de niet-Utrechters was dit respectievelijk 82% en 81%.
  • Voor het eerst is dit jaar de verkeersveiligheid beoordeeld. Ruim tweederde van de Utrechtse bezoekers (69%) vindt de verkeersveiligheid voor voetgangers in orde of is neutraal. Voor fietsers is dat 73%. De meest genoemde onveilige locatie is het Smakkelaarsveld. Ook de Catharijnesingel en het busstation worden vaak genoemd. Als reden van de onveiligheid van voetgangers en fietsers in het Stationsgebied wordt aangegeven dat de situatie op bepaalde plekken onoverzichtelijk is en onduidelijk o.a. wegens de wijzigingen van de routes. Ook de grote drukte van het verkeer wordt vaak genoemd.

De uitvoerende partners in het Stationsgebied gebruiken de resultaten om de informatie en de manier waarop gebruikers van het Stationsgebied geïnformeerd worden, nog beter af te stemmen op hun behoeften. De knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid worden onder de loep genomen en de komende tijd extra gecontroleerd door speciale inspecteurs op het gebied van 'bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie'. Verder wordt komend jaar de bebording en bewegwijzering in en naar het stationsgebied verbeterd.

Lees hier het gehele rapport