Stand van zaken Rabobrug

Voorlopig ontwerp van de Rabobrug

20 December 2012

Het ontwerp voor en de planning van de Rabobrug is aangepast.  De ontwerpers van de complexe Rabobrug hebben de aanlandingen aan oost- en westkant anders ontworpen. Aanlandingen lopen beide rechtdoor naar de Mariaplaats en Croeselaan. De aanlanding komt er met trappen i.p.v. tapis roulants.

Aanpassingen in planning

De planning is naar aangepast en naar achteren verschoven. Omdat het ontwerp van de brug afhankelijk is van veel andere projecten zijn deze vertragingen onvermijdelijk.

- het project DSSU2; Door Stroom Station Utrecht; met o.a. het doel om het aantal wissels in en rond het station terug te brengen van 220 tot 60

- vertramming/ de inpassing van de Uithoflijn aan de oostkant van de OV-terminal met gevolgen voor de ligging van bus- en tramperrons;

- veranderde inzichten over het stedenbouwkundig ontwerp van Stationsplein oost e.o.

- de gewijzigde plannen rond de Knoopkazerne.

- de noodzakelijke inpassing in het buitengebruikstellingsschema van NS enProRail

- Verder heeft de discussie over de trappen, liften, tolpoortjes en commerciële functies op de Rabobrug de nodige tijd gevergd.

Planning

Inmiddels zijn alle inhoudelijke onderwerpen zover uitgekristalliseerd, dat de vervolgstappen als realistisch en haalbaar zijn te beschouwen:

· aanleg eerste funderingen als onderdeel van andere projecten in 2013

· overdracht project aan ProRail 2013

· start procedure Bestemmingsplan + vergunningen juli 2013

· maken exacte uitvoeringsplanning door ProRail juli 2013

· aanbesteden en gunning kwartaal 2013

· uitdetailleren constructie tot 1e kwartaal 2014

· productie brugdelen tot tweede kwartaal 2015

· uitvoering brug derde kwartaal 2015 – medio 2016, door ProRail zijn zogenaamde 'Trein vrije periode's' (TVP’s) gereserveerd voor uitvoering in deze periode.

Meer lezen? Lees hier de brief die aan de gemeenteraad is gestuurd.