Quickscan biodiversiteit

20 December 2012

De quickscan Biodiversiteit brengt in kaart welke extra maatregelen er genomen kunnen worden om de biodiversiteit in het Stationsgebied te verbeteren.

Alle nieuw aan te leggen bruggen (muv Vredenburgknoop) in het Stationsgebied krijgen bijvoorbeeld nestgelegenheden voor vogels en/of vleermuizen; de verlichting wordt geschikt gemaakt voor vleermuizen. Alle nieuw aan te leggen kades worden geschikt gemaakt voor muurvegetatie, door middel van (op daarvoor aangewezen plekken) het toepassen van speciale mortel.

De quickscan is aan geboden aan de gemeenteraad als commissiebrief de quickscan zelf vindt u hier .